Standings [5:00:00]

Last success: 4:59:53, HSE Pupsiki, H.

PlaceUserContestantsABCDEFGHIJKLTotalPenalty
1MIPT: AbabahalamahaBabanin Dmitriev Ostanin+
(0:14)
+
(4:08)
+
(1:12)
+
(0:21)
+
(1:39)
+1
(4:23)
+1
(1:24)
+
(0:39)
+
(0:15)
+2
(2:57)
+
(0:57)
+
(3:16)
121365
2Moscow SU TrinityAkhmedov Gorbunov Shlyunkin+
(0:08)
-2+
(1:07)
+
(0:23)
+
(3:09)
 +
(0:39)
+
(1:17)
+
(0:15)
  +3
(3:35)
8693
3Moscow SU SGDubinin Mokin Shapovalov+
(0:12)
 +
(0:53)
+
(0:37)
+1
(1:32)
+2
(4:01)
+2
(2:22)
+
(0:32)
+
(0:16)
  -98725
4MIPT: HelloUvarov Kulkov Sverdlov+
(0:29)
+2
(3:44)
+
(0:50)
+
(0:09)
  +2
(4:38)
+2
(2:09)
+
(0:17)
 +
(1:17)
 8933
5MEPhI: CupcakesMinakov Urtashev Bidzilya+
(0:39)
 +1
(1:07)
+
(0:26)
+
(4:54)
 +1
(3:46)
+1
(2:03)
+
(0:14)
 +3
(2:19)
 81048
6MIPT: JinotegaZhuk Smirnov Semenov+
(0:09)
 +
(1:08)
+
(0:15)
+
(1:04)
-3+1
(2:58)
+
(1:17)
+
(0:05)
 -1-27436
7MIPT: The MoonPershakov Alsarmini Surin+
(0:06)
 +
(1:32)
+
(0:31)
+3
(4:27)
 -10+4
(1:56)
+
(0:12)
 +
(0:39)
 7703
8Moscow SU NarwhalsPavlov Pobegaylo Dzhunusov+
(0:16)
 +2
(0:54)
+
(0:28)
+1
(4:56)
 +1
(3:25)
+1
(1:59)
+
(0:13)
   7831
9* HSE Glorious activistsZimin Gladkov Dumanskiy+
(0:08)
 +1
(1:29)
+
(0:16)
+2
(4:09)
 +
(4:56)
+2
(1:12)
+
(0:24)
   7854
10MIPT: Fire FerretsNevstruev Stepanov Kalinichenko+
(0:22)
 +1
(1:12)
+
(0:41)
  +2
(3:44)
+1
(3:01)
+
(0:16)
 +
(4:47)
 7923
11HSE N7Svyatokum Urusov Lazarev+
(0:17)
 +1
(0:33)
+
(0:48)
+2
(2:56)
 -11+6
(3:05)
+2
(0:24)
 +3
(3:16)
 7959
12MIPT: AmethystsProskurin Belykh Popovkin+1
(0:51)
 +1
(0:48)
+
(1:03)
  +1
(4:48)
+4
(2:44)
+
(0:15)
 +2
(4:15)
 71064
13MIPT: fsadfasZuev Grishkin Putilin+3
(1:12)
 +4
(1:56)
+
(0:33)
  +7
(4:28)
+7
(2:43)
+
(0:21)
 +
(3:35)
 71308
14MAI #1Safronov Yushchenko Mingalev+
(0:19)
 +
(0:55)
+
(0:32)
  +
(2:52)
+1
(1:46)
+
(0:22)
   6426
15MIPT: The soSunMingaliev Ivanov Makeenkov+
(0:23)
 +1
(1:35)
+
(0:55)
  -19+
(2:19)
+1
(0:24)
 +
(2:45)
 6541
16MIPT: Naughty AcesSemchankau Akhtyamov Yushmanov+
(0:29)
 +
(2:11)
+
(0:23)
  +
(4:24)
-18+
(0:18)
 +
(1:25)
 6550
17* Moscow SU Empire 520Zhmud Zhukov Zhabotinsky+
(0:28)
 +1
(1:12)
+
(0:40)
  +
(3:23)
+1
(2:51)
+
(0:16)
 -1 6570
18HSE ScandentiaSabyanin Iskhakov Khadaev+
(0:30)
-1+
(1:01)
+
(0:40)
  +2
(2:04)
 +
(0:25)
 +
(4:17)
 6577
19Moscow SU: Bmk_Wifi_freeKuplyakov Bagrov Lakhtanov+
(0:18)
 +
(1:15)
+
(0:26)
  +2
(4:11)
-9+
(0:08)
 +
(3:02)
 6600
20MIPT: No NameSergunin Krokhalev Shevkunov+
(0:28)
 +3
(2:40)
+
(0:36)
+
(4:19)
  +
(1:55)
+
(0:16)
   6674
21HSE Random_shuffleZetilov Aleksandrov Belov+
(0:31)
 +
(1:21)
+
(0:40)
   +2
(3:46)
+
(0:19)
 +
(4:05)
 6682
22MIPT: The Power Of MathVolostnov Chernega Yarovikov+
(0:08)
 +
(1:28)
+
(0:24)
  +
(3:48)
+4
(4:22)
+1
(0:20)
 -3 6730
23MIPT: MURMurzin Romanenko Ulyanin+1
(0:47)
 +
(1:51)
+
(0:25)
  +2
(3:09)
+1
(4:29)
+
(0:21)
   6742
24Moscow SU Room217Bishev Sharapova Semashko+
(0:29)
 +1
(1:36)
+
(0:19)
   +
(4:50)
+1
(0:43)
 +1
(3:27)
 6744
25MISiS-1Lopukhov Ovchinkin Chernov+
(0:39)
 +
(2:04)
+
(0:08)
  +
(4:45)
+4
(4:21)
+
(0:24)
   6821
26Lifar+2
(0:20)
 +
(1:39)
+
(0:49)
  +
(3:39)
+13
(4:02)
+
(0:15)
 -11 6944
27HSE Eternal serenityMokriy Shevchuk Posobin+
(0:13)
 +
(1:22)
+
(0:19)
   +1
(2:24)
+
(0:10)
   5288
28Moscow SU: CodehorsesBritkov Kondranin Kondranin+
(0:17)
 +
(1:26)
+
(0:25)
  -11+
(2:16)
+
(0:32)
   5296
29Moscow SU RookiesZelenskiy Larichev Stromov+
(0:31)
 +1
(1:21)
+
(0:23)
  -3+1
(2:04)
+
(0:18)
   5317
30HSE 1350/1Bogomolov Gaskarov Zoykin+
(0:20)
 +2
(2:15)
+1
(0:40)
 -10-1+
(1:09)
+
(0:14)
   5338
31Moscow SU: BurlesqueKhachatryan Galov Lozko+
(0:48)
-1+1
(1:13)
+2
(0:38)
  -1+1
(1:52)
+
(0:15)
 -3 5366
32Moscow SU Red Ocean Inc.Olshanskii Martynov Merchalov+
(0:41)
 +1
(0:51)
+
(0:30)
  -7+2
(3:07)
+
(0:08)
   5377
33MIPT: NO MOREDmitriev Zertsalov Garkavyy+
(0:28)
 +
(1:25)
+
(0:21)
   -18+
(0:17)
 +1
(4:13)
 5424
34MIPT: Ace, Jack and QueenPodkin Karpushkin Mamaeva+
(0:15)
 +
(1:23)
+
(0:33)
   +3
(2:47)
+2
(0:28)
 -7 5426
35AESC+
(0:40)
 +
(1:35)
+
(1:07)
  -1+
(4:15)
+
(0:37)
   5494
36MISiS-2Piskevich Kodosov Razumnuy+3
(1:55)
 +
(1:03)
+
(0:31)
   +2
(3:11)
+
(0:12)
   5512
37MIPT: HydrargyrumYakusheva Novikov Sharuev+
(0:23)
 +
(1:23)
+
(0:38)
  -4 +2
(0:59)
 +1
(4:44)
 5547
38MIPT: OneManArmyStrokan' Glushenko Gramovich+
(0:06)
-1+3
(1:26)
+
(0:37)
  +2
(4:08)
-11+1
(0:59)
 -1 5556
39HSE PupsikiKlimkin Lebedev Ostankov+1
(0:33)
 +1
(1:37)
+2
(0:48)
   +
(4:59)
+
(0:16)
 -4 5573
40MIPT: FilipushkaVishnyakova Martinson Petrov+1
(0:49)
 +2
(1:26)
+
(0:40)
  -4+4
(3:50)
+
(0:34)
 -3 5579
41HSE FinalBurkov Kalashnykov Potapov+
(0:30)
 +6
(2:49)
+
(0:35)
  -1+3
(1:54)
+2
(0:21)
 -1 5589
42HSE Green crowFritsler Antonov Storozhenko+
(1:07)
 +2
(1:46)
+
(0:36)
   +4
(4:44)
+
(0:22)
 -7 5635
43Moscow SU: HardBugaev Guseynov Korneeva+3
(0:34)
 +3
(1:48)
+
(0:51)
   +2
(4:51)
+
(0:30)
 -1 5674
44Moscow SU: PUSHNered Khorpyakov Rudnev+2
(0:29)
 +3
(2:09)
+
(0:22)
  +7
(4:44)
-9+
(0:13)
 -10 5717
45MISiS-4Manzhikov Chernyshova Saveliev+1
(0:53)
 +6
(4:26)
+5
(0:47)
  +2
(4:31)
 +
(0:16)
   5933
46MIET LightRast'aGuysTerentev Matantsev Buckanov+3
(4:29)
 +9
(4:11)
+1
(1:43)
  +1
(4:58)
-3+
(0:27)
 -1 51228
47MIPT: MIPTERASAURSZakharov Nemilov Kalitova+1
(0:12)
 +2
(0:56)
+
(0:26)
   -20+
(0:23)
 -1 4177
48MIPT: ToxicityUpshinskiy Ermolaev Linkov+
(0:12)
 +
(2:04)
+
(0:29)
   -8+
(0:18)
 -6 4183
49Skoltech: SkTeamGrinchuk Sannikov Yakubovskiy+
(0:38)
 +
(1:52)
+
(0:15)
   -10+
(0:25)
 -1 4190
50MIPT: Three Guys One CupBorodin Tkachenko Manucharyan+
(0:26)
 +
(1:28)
+
(0:36)
   -11+1
(0:31)
 -1 4201
51Moscow SU: truck driversGolikov Vanunts Klenin+1
(0:31)
 +1
(1:04)
+
(0:41)
   -12+
(0:26)
 -6 4202
52MIPT: DudkiRumyantsev Grishutin Glebov+
(0:14)
 +
(1:33)
+
(0:21)
  -3-6+2
(0:48)
   4216
53-54MIPT: USSTurumtaev Kireev Spirin+
(0:31)
 +
(1:42)
+1
(0:22)
  -7 +1
(0:55)
   4250
53-54MIPT: AnUnnamedCellLaktionov Zaykov Fedotov+1
(0:45)
 +
(1:46)
+
(0:54)
    +
(0:25)
 -1 4250
55MIPT: The ReasonZinov Boymel Shishkin+1
(0:38)
 +1
(2:17)
+
(0:13)
  -4-1+
(0:33)
 -2 4261
56MIPT: KGMKochukov Krylov Muraviev+
(0:22)
 +2
(1:41)
+
(1:10)
  -6 +
(0:29)
 -2 4262
57Moscow SU: Arbuz10kgMokin Korovin Zakharenko+1
(0:45)
 +1
(2:06)
+
(0:38)
   -6+
(0:17)
   4266
58*MAI #9Zhuravlev Grigoriev+3
(0:55)
 +
(1:50)
+
(0:25)
  -6-9+
(0:32)
   4282
59MIPT: PDPKayda Khatskevich Vilkin+1
(0:50)
 +1
(2:17)
+
(0:43)
   -3+
(0:24)
 -2 4294
60MIET Tea&PizzaKishechko Bogolyubskiy Muratshin+2
(1:10)
 +1
(1:33)
+
(0:42)
   -6+
(0:33)
   4298
61-62MIPT: Dirty CrustaceansAnyusheva Zhuravlev Levkov+3
(1:19)
 +1
(1:05)
+1
(0:35)
   -11+
(0:30)
 -1 4309
61-62Moscow SU RevengeChabanenko Gitman Adimov+1
(0:43)
 +3
(1:55)
+
(0:35)
  -13-5+1
(0:16)
   4309
63MIPT: unicodePozdnyakov Pyrkin Gorelick+1
(0:41)
 +1
(1:52)
+
(0:37)
  -11-1+
(1:26)
   4316
64MIPT: VEVSushko Novitskiy Gasanov+
(1:08)
 +1
(2:33)
+
(0:44)
   -2+1
(0:24)
   4329
65MIPT: DoubleDoorPlavin Andrej Fatykhov+2
(0:15)
 +4
(2:09)
+
(0:30)
    +1
(0:25)
   4339
66MIPT: CollapsedShafran Bozhko Gaintseva+4
(0:35)
 +4
(1:40)
+
(0:38)
    +
(0:16)
 -3 4349
67MIPT: BeQ85Korbut Pashmentov Pashmentov+
(0:44)
 +1
(2:54)
+1
(1:11)
  -16 +
(0:31)
 -1 4360
68-69MIPT: r(nalbe)^3Chigrinsky Groshev Malygin+2
(0:39)
 +
(1:56)
+
(1:20)
    +1
(1:11)
   4366
68-69Moscow SU StupidZergsGetoeva Voronin Mazeev+1
(1:04)
 +1
(2:37)
+
(1:13)
   -2+
(0:32)
   4366
70MIPT: OrlyataIvanov Selikhanovych Kirichenko+4
(1:01)
 +2
(2:22)
+
(0:17)
  -1 +
(0:30)
 -1 4370
71MIPT: Z1Bulavas Fedoryaka Kopyrin+2
(0:33)
 +2
(3:48)
+
(0:08)
  -25-8+
(0:43)
   4392
72HSE BI KEKMarchenko Konstantinova Fedorov+2
(3:25)
 +1
(1:19)
+
(0:31)
   -2+
(0:18)
 -6 4393
73Moscow SU INeedYourTshirtKemaev Kayumov Kozlov+
(1:52)
 +2
(3:09)
+
(0:30)
    +
(0:24)
 -6 4395
74Moscow SU VBYakubov Golovin Makarenko+
(2:57)
 +
(2:16)
+
(0:52)
    +
(0:31)
   4396
75MISiS-3Petrova Kualgin Tropin+
(0:40)
 +2
(2:20)
+
(1:14)
   -4+2
(1:03)
   4397
76Moscow SU 3KManushkin Kolosov Gabidulaev+4
(1:44)
 +
(1:27)
+
(0:50)
    +1
(1:02)
 -3 4403
77MEPhI: MVAKlyuchnikov Ilyichev Netrebsky+3
(0:51)
 +1
(2:06)
+1
(0:55)
    +
(1:23)
 -2 4415
78MISiS-6Akolzina Kholodyakov Chirvonaya+1
(1:02)
 +3
(3:19)
+
(0:53)
  -7 +
(0:29)
   4423
79Moscow SU: GoldenCGolyakov Kapitanov Maloyan+3
(1:15)
 +5
(2:22)
+
(0:26)
    +1
(0:15)
 -4 4438
80HSE Scream TeamSmalyuk Andreev Khimshiashvili+7
(1:21)
 +2
(2:16)
+
(0:34)
    +
(0:12)
 -7 4443
81HSE SorryAbdumutalov Mendel Knyshov+2
(1:33)
 +2
(2:40)
+
(1:36)
   -7+
(0:24)
 -1 4453
82179+3
(0:57)
 +7
(1:36)
+
(1:13)
  -3-46+1
(0:14)
   4460
83-84MSU Kaz Branch FF: BIG DIPPERShoketayeva Tleubayev Taranov+1
(0:32)
 +7
(3:26)
+
(0:50)
  -3 +
(0:15)
 -1 4463
83-84MEPhI: SugarExplainsRomanov Akimutin Korotkikh+1
(2:43)
 +
(1:57)
+
(1:25)
   -4+1
(0:58)
   4463
85Phystech-Lyceum+2
(2:37)
 +5
(1:40)
+
(0:30)
    +
(0:43)
 -9 4470
86Moscow SU: BullsKharitonov Gabaydulin Kharitonov+2
(0:20)
 +8
(2:02)
+
(1:02)
  -4-5+2
(0:42)
 -3 4486
87MIPT: Syntactic SugarZotov Karpachev Miller+5
(3:09)
 +
(1:07)
+
(0:49)
  -9 +2
(0:43)
   4488
88Moscow SU: GMTMirolimjonov Gladishev Teryokhina+5
(1:19)
 +4
(2:41)
+
(0:12)
   -35+1
(0:42)
   4494
89MSUCE1Britikov Poplyovko Negrozov+4
(1:08)
 +3
(2:19)
+
(1:01)
  -1 +3
(0:34)
 -1 4502
90HSE FutureWorldEvstropov Zhadobin Lukyanov+
(1:36)
 +8
(3:21)
+
(0:34)
  -1-1+
(0:20)
 -1 4511
91MIPT: QuantumAloyan Safonov Gilya-Zetinov+9
(2:24)
 +1
(1:57)
+
(0:43)
   -7+
(0:22)
   4526
92MIET DragonsTsyganov Zheglov Matrokhin+2
(1:39)
 +6
(2:23)
+
(0:54)
   -7+1
(1:01)
   4537
93MAI #2Fadeev Dorokhov Zabarin+8
(1:33)
 +2
(2:18)
+
(1:06)
    +
(0:44)
 -3 4541
94MIPT: LattePolyakov Pavlov Belkin+5
(1:16)
 +1
(3:19)
+
(0:51)
    +1
(1:43)
 -4 4569
95Moscow SU EmotionSvidovskiy Sumin Fominskaya+3
(1:18)
 +
(3:22)
+
(1:38)
    +
(2:31)
   4589
96MIPT: Get T-Shirt!Serkov Shlykov Maksimov+2
(1:40)
 +10
(2:32)
+1
(0:47)
    +
(0:33)
   4592
97MAI #11Kryukov Belyakov Ivanov+
(2:01)
 +
(3:56)
+
(2:08)
   -2+1
(1:37)
   4602
98Moscow SU: ZKPKataya Parhomenko Zvontsov+3
(2:00)
 +7
(2:29)
+
(1:21)
    +1
(0:34)
 -4 4604
99MIPT: LAKKondratenko Anikeev Lutsyak+1
(1:09)
 +9
(4:32)
+
(1:18)
    +
(0:38)
   4657
100HSE SuperPuperPopov Isupov Karpenko+5
(1:07)
 +7
(3:13)
+
(0:27)
   -9+2
(1:35)
   4662
101MISiS-5Ivanov Romanov Blits+2
(2:49)
 +3
(4:54)
+1
(0:56)
   -3+
(0:41)
   4680
102MAI #5Dubikov Ridley Ridley+7
(4:21)
 +
(2:53)
+
(1:16)
    +
(0:39)
   4689
103MIPT: Chaos LegionMarkeeva Kusterskiy Usvyatsov+5
(1:08)
 +6
(3:58)
+
(1:40)
    +2
(1:05)
 -4 4731
104MIPT: 667Talitsky Samsonov Gavenko+5
(1:30)
 +12
(4:15)
+
(0:50)
    +
(0:33)
 -2 4768
105MISiS-7Shutov Borisov Lyanov+14
(4:13)
 +
(3:30)
+
(0:31)
    +
(0:14)
 -1 4788
106MIPT: The ThunderKozlova Topilskiy Shirokova+6
(4:43)
 +4
(3:04)
+
(1:03)
   -3+
(1:39)
   4829
107MIPT: Cosmic ApeKulikov Pogulyaeva Surkova+5
(1:30)
 +
(3:26)
+
(2:16)
  -3-22+9
(2:31)
   4863
108MAI #15Volynkin Sorokin Trehperstov+3
(2:52)
 +2
(4:09)
+
(1:12)
  -2 +3
(3:34)
   4867
109HSE fifty oneBadretdinov Baranov Egorov+6
(3:31)
 +4
(4:11)
+
(0:28)
  -5 +2
(2:20)
   4870
110MIPT: Spike-tail ProgrammingRodin Kozlov Chestnov+9
(4:05)
 +6
(3:35)
+
(1:22)
   -1+1
(0:34)
   4896
111MIPT: CybranNasedkin Zhurikhin Okrug+2
(3:30)
 +14
(4:32)
+
(1:08)
    +
(1:41)
   4971
112HSE travellersOstyakov Proskurin Kopaeva+9
(2:20)
 +2
(3:03)
+1
(1:38)
    +6
(3:51)
 -2 41012
113MIPT NuclearTerekhov Trusov Lukoyanov+16
(4:53)
 +6
(2:06)
+
(0:21)
    +5
(1:12)
 -1 41052
114HSE BazingaHrushkov Nikitina Nikitin+3
(1:15)
 -3+
(0:23)
  -3-4+
(0:44)
   3202
115MIPT: preceqLerner Grebenshchikova Pokonechny+
(1:50)
 -7+
(0:25)
    +
(1:08)
   3203
116MIPT: DatagramGezhes Dankovtsev Leontieva-7 +2
(1:47)
+
(0:19)
  -1-3+
(0:41)
   3207
117MIPT: Gums N' RosesMarkov Vasiliev Kalugin-7 +
(2:14)
+
(0:55)
  -2 +1
(0:49)
 -2 3258
118HSE ds2015Ivanitskiy Krasnov Safiullin+2
(2:25)
  +
(0:34)
    +
(0:49)
   3268
119MIPT: 424Lapa Oleg Volodin-4 +1
(3:04)
+
(0:46)
  -4 +
(0:27)
   3277
120MIPT: First TimeShakhray Ferenets Gusarova+8
(1:00)
  +
(0:26)
    +
(0:44)
   3290
121MAI #8Chistyakov Danilychev Ilvokhin  +
(4:00)
+
(0:42)
    +
(0:21)
   3303
122HSE InsanityUkader Protasov Dolgushev-4 +
(2:46)
+1
(1:17)
 -2  +
(0:45)
   3308
123BMSTU2Zaytsev Bornev Grishin-6 +1
(3:12)
+
(1:07)
  -2 +
(0:51)
   3330
124MAI #7Snegirev Barkovskiy Pahomov-2 +
(2:15)
+
(1:23)
  -1 +4
(1:41)
 -5 3399
125MTUCI: Crabs IncYudin Kochupalov Zheleznov  +1
(3:07)
+
(1:03)
    +2
(2:13)
 -6 3443
126MIET Natus ProgressioBienkowski Shmelev Doroshenko+4
(3:05)
  +
(1:55)
    +
(1:25)
   3465
127MIPT: ReshayemZaBonusyIshkhanyan Fattakhetdinov Morozov-3 +7
(3:14)
+
(0:50)
  -1-6+
(1:32)
   3476
128Moscow SU: Dream teamKharchev Vasilchenko Ishelev+4
(4:01)
 -9+
(1:23)
    +
(1:17)
   3481
129Moscow SU: PGUmrikhin Napartovich Agranovskiy-7 +4
(4:09)
+
(1:37)
    +
(1:06)
   3492
130BMSTU1Rusnachenko Natalia Tsvetkov-2 +3
(4:50)
+
(1:05)
  -1 +2
(0:54)
   3509
131Moscow SU: Black Wolf BandKirillov Zhiyanov Oblomov-4 +2
(3:11)
+
(2:02)
  -1 +
(2:48)
   3521
132HSE Kek Limit ExceededZhizhin Tarasov Florinsky+3
(2:43)
 -7+
(1:15)
    +4
(2:35)
   3533
133MAI #12Stepanov Aleynikov Zaytsev-3 +1
(3:33)
+
(2:30)
    +2
(2:09)
   3552
134MIPT: GearsZhukova Krupnik Konychev-2 +1
(3:14)
+
(1:46)
    +4
(3:29)
   3609
135BMSTU3Shkil Ivanov Tyapkin-3 +4
(4:42)
+1
(2:11)
    +
(1:38)
   3611
136MSU Kaz Branch: Lord BendtnerTaskynov Sedyakin Verzhbitski+8
(3:24)
 -5+
(2:19)
    +2
(1:52)
 -2 3655
137Moscow SU UnityZalmanov Dmitriev Zemtsov+14
(4:10)
 -22+
(0:31)
    +1
(1:25)
   3666
138MIPT: The HeroesGoncharov Salakhutdinov Nasretdinov+6
(4:20)
-2 +
(2:13)
    +
(3:18)
   3711
139MIPT: LLSSigaryova Povarnitsyn Vinokurov+5
(3:25)
 -5+
(2:09)
    +4
(3:43)
 -1 3737
140MIET SpearsKokhanov Pyavkin Andreev-6 +
(3:58)
+29
(2:55)
  -1 +2
(3:07)
   31220
141MAI #18Noskov Andresov Cheremisin  -10+
(0:45)
    +
(0:30)
   275
142MIPT: BogosortKrivonosov Trubakov Tretyak-26 -8+
(0:44)
    +
(0:32)
   276
143MIPT: DebonairBenderOsipov Serenko Latipov-11  +
(0:57)
    +
(0:32)
 -1 289
144MIPT: ProblemSidorov Gordov Ivanov-9  +
(1:00)
  -2 +
(1:07)
   2127
145MPEI: ThirdVorobiov Sharapov Sergeev-6 -7+
(0:52)
    +2
(0:41)
   2133
146MIPT: The UnicornsMatveeva Vishnevskaya Bulgakova-11  +
(1:24)
  -4-2+1
(0:45)
   2149
147MAI #14Sukk Karpovich Silin-1 -1+
(1:26)
  -1 +1
(0:51)
   2157
148BMSTU8Bobylev Zhuchkova Zholtikov-1-2-1+1
(1:38)
    +
(0:44)
   2162
149MIPT: PhystechmarinesPopov Shalnov Kuzmin-1 -2+
(1:28)
    +1
(1:21)
   2189
150HSE ShipwikVankov Shipitsin Petrochenko-3 -6+
(1:57)
    +1
(0:54)
   2191
151BMSTU4Domnin Gruchik Shchedromirsky-3 -8+
(1:17)
    +1
(1:42)
   2199
152MSTU MIREA: SkamyaEremenko Shishkova Rumyantsev-3  +
(1:15)
  -4 +
(2:13)
   2208
153-154MAI #19Bales Voronin Ganiev-7  +
(0:40)
    +2
(2:25)
   2225
153-154PFUR: RundTeamShkuratov Yanko Kharitonova-3  +
(1:46)
  -5 +2
(1:19)
   2225
155MESI: Syntactic SugarIskhakov Tubaltseva Vishnyakov-4 -6+
(2:44)
    +
(1:03)
   2227
156MEPhI: Y-ya-gotta-turn...Shirokov Chechulin Skotnikov-8  +2
(1:56)
    +
(1:30)
 -1 2246
157MIPT: SUGSKachanov Grabovoy Zyong-3 -6+
(2:32)
-1  -1+
(1:36)
   2248
158MIPT: DASRNosov Kovalev Tvelov-3 -1+
(2:33)
    +
(1:57)
 -2 2270
159HSE Steam TeamStepanov Kosheleva Shulgin-3 -1+
(1:37)
    +3
(2:09)
   2286
160MSTU MIREA: Team team=new TeamIsaeva Snesarevskii Sorokina-4 -1+2
(0:40)
  -3 +4
(2:09)
   2289
161RSSU: FITAleksandrov Safonova Kudryavtsev-2 -1+1
(2:48)
    +
(1:43)
   2291
162MAI #20Artamonov Fokina Nemirov-4 -14+2
(2:55)
    +
(1:17)
   2292
163MEPhI: MEPhistsMalaschuk Mitenkov Petrov-3 -1+
(0:52)
    +2
(3:58)
   2330
164MIPT: FSFKovalkov Gavrilchik Sayranov-3  +
(1:29)
  -4 +6
(2:15)
   2344
165BMSTU9Evdokimov Makarov Tsalkovich-7  +
(3:23)
  -5 +3
(1:26)
 -13 2349
166Moscow SU: FFOGorbachev Matorin Vorobyev-10  +
(1:49)
    +3
(3:20)
   2369
167MIPT: PDestroyersIvakhnenko Krakhmalev Tulin  -11+1
(2:46)
-3   +4
(1:45)
 -8 2371
168MSTUCA: #4Korsun Pelevin Boyko  -1+
(2:24)
    +1
(3:33)
   2377
169MPEI: SecondKomarov Sorokin Ryabinkov-6 -3+
(0:58)
    +5
(3:41)
   2379
170HSE kipPronin Kolpachenko Izmalkov-1  +
(3:11)
  -5 +
(3:09)
   2380
171HSE HSEBITKrasilnikov Kamakin Samus-2 -3+
(2:13)
    +3
(3:53)
   2426
172MAI #6Rik Makarov Yakimenko-5  +10
(3:27)
    +
(0:31)
   2438
173BMSTU7Savelyev Bojanovic Pustovalov-1  +
(2:11)
    +2
(4:47)
   2458
174MAMI: Stack OverflowKhotelov Timonov Mavlikhanov-8  +
(3:18)
  -1 +5
(2:41)
   2459
175MIPT: Pair of RailsPereberina Chashchin Shaidulin -1 +
(2:40)
    +3
(4:27)
   2487
176MSTU MIREA: TIGERSGutenkov Shaposhnikov Bardin-3 -9+
(0:21)
    +9
(4:49)
   2490
177MIPT: 565Astrakhantsev Aranovskiy Khamitov-6  +
(4:07)
    +2
(3:25)
   2492
178MIPT: TimCoLitvinov Bashta Ivanova+4
(4:45)
  +1
(1:56)
    -12   2501
179MSUCE3Antipov Chubukov Kamaev+2
(4:04)
  +
(3:43)
    -8   2507
180BMSTU5Hodjahanov Chumakov Romanov+3
(4:07)
  +
(4:51)
    -11   2598
181BMSTU10Atymkhanova Vasina Rudikova   +1
(4:55)
    +10
(4:47)
   2802
182MIPT: Bogi ProgiIgashov Rubanenko Fattakhov-6  +
(0:50)
    -2   150
183MSTU MIREA: VEGAPrisyazhnyuk Smirnov Golubev   +
(1:04)
    -8   164
184MSTUCA: #3Torishny Martirosyan Novichkov-8  +
(1:05)
  -14 -3   165
185Moscow SU LuntekiGunstvin Krylov Vasin-3  +
(1:10)
  -1 -8   170
186Moscow SU Windows 9Nikolaev Zolotarev Shatalov-8-2 +
(1:21)
    -2   181
187* MPEI: FirstMukhina Konyrev Devyatov-1  +
(1:41)
    -7   1101
188-189MAI #4Kucherina Cheglakov Sukharev-2  +
(1:42)
    -4   1102
188-189MSTUCA: #1Cheptsov Strukov Dorofeev  -1+
(1:42)
        1102
190HSE EVAKorolenkov Dordzhiev Gusenkov-11 -1+
(1:44)
    -9   1104
191HSE RavensNagaev Rigin Khivintsev-5-2 +
(2:17)
    -4 -4 1137
192MAI #10Krivov Molchanov Parhomenko-5  +
(2:29)
    -5   1149
193SPF MIREA: Blue PlumageEsina Ermilov Zaharov-2  +
(2:50)
    -3   1170
194MIPT: Broken K'BoardKozak Mirakhodzhiev Pokhachevskiy-5  +1
(2:31)
   -1-6   1171
195MSTU MIREA: PANDASMironov Victor Teterin-2  +
(3:45)
    -1   1225
196HSE TechnoGodsBozhko Khaybulin Kharlamov-4       +
(4:03)
   1243
197MAI #16Trubchenko Ushakov Demin-1  +
(4:07)
    -8   1247
198SPF MIREA: MSLGrudinin Demin Romanova   +
(4:43)
    -7   1283
199MAMI UnbreakableTkachenko Kizilbashev Startsev-3  +2
(4:18)
    -2   1298
200BMSTU13Samsonov Kalinina Rebrova-6       +2
(4:21)
   1301
201-226BMSTU12Orlov Chernova Sokolov-4       -24   00
201-226BMSTU11Novikov Smirnov Chamo-9           00
201-226BMSTU6Yurchenko Smirnov Volkova-5           00
201-226MEPhI: AXeSafonova Tolmacheva Khamidullin-1  -6    -3   00
201-226MIPT: The EaglesZakharkin Istomin Kudryashova-5 -1-2    -2   00
201-226MSTU MIREA: WOLVESVasilenko Vasiliev Ivanenco -1      -1   00
201-226MSTU MIREA: BEARSSilaeva Dvoryankov Avvakumov-9           00
201-226Moscow Auto Road I: MLRSokolov Leonenko Zernov-10  -1    -8  -100
201-226MSTUCA: #6Kuzin Evinova Khanin-27           00
201-226MSTUCA: #5Vasiliev Vitushkin Gerasimov-14           00
201-226MSTUCA: mstuca #2Frolov Ivankin Abushaev-4       -2   00
201-226MAMI MEOWZinoviev Boyarova Khmelev-3       -7   00
201-226MAMI LISZotova Ganina Khromaya        -5   00
201-226MGUTM: The ImmortalAksyonov Grigorieva Kashirsky  -1     -10   00
201-226HSE nonameLezhnev Aleksandr Glukhikh-5 -1   -4     00
201-226MSUCE East Coast HomiesKovyah Yakobidze Filippenko        -4   00
201-226MSUCE Formality teamSadovsky Gudenkov Zotkina  -7     -1   00
201-226MSUCE7Krutogolova Vorobyev Chernov            00
201-226MSUCE5Melnikov Eliseev Andreev            00
201-226MSUCE2Shashkin Baukov Sverchkov-3           00
201-226MSUCE4Orlov Mosenzov Vasilyev-5           00
201-226Russian Econ U: FMESISpasskaya Shapran Aleksandrov-8           00
201-226RSSU: IVT-PINIgnatov Kabanov Gyulnazaryan-6           00
201-226RSSU: ISTNikita Stolyarov Sergey-1 -2     -8   00
201-226Dubna UNSM Code MonkeysPatrakeev Stepanyan Shabanov-2       -9   00
201-22654-1 -6   -8     00
 Total: 8421958328023203414785483219173373 
 Success: 127212919810224371801162728 
 %: 15%11%22%71%43%10%7%8%33%33%7%12%22%